Vi Rockar Fett: Übersetzung in Englisch und Songtext - M.b

Die Übersetzung von Vi Rockar Fett - M.b zu Englisch und die Originaltexte des Liedes

Vi Rockar Fett Songtexte
von M.b

Vi rockar fett ,uh, Da Möb vi rockar fett
De grymmaste av grymma som ni nånsin sett
Vi rockar fett ,uh, Da Möb vi rockar fett

1. Namnet e' Rooster men kalla mig Boss, min stil e' stabil som
En rhodos koloss
Levererar, dominerar fyller måttet med råge
Passar micken till polaren KG

Jag rockar fett, aldrig mätt
Varje rätt ligger där i farozonen för ett KG-bett
Aldrig bister på mitt ister mitt register är ett annat
Kör beatbox när trummorna stannat

Det är dags för mig att ta micken mitt namn e' Bob
Mitt hår e' faktiskt ett heldags jobb. Så spegel spegel
På väggen där, säg vilket grymmaste bandet är!

Vi rockar fett ,uh, Da Möb vi rockar fett
De grymmaste av grymma som ni nånsin sett
Vi rockar fett ,uh, Da Möb vi rockar fett

2. Ett två ett två visst e' micken på?
Rooster rockar röven av er båda två, äntligen tillbaka
Saknad av massan född att skapa oro som en ring ifrån 'Hassan'

Se på mig, se på mig, gör som Jan Johansen åter i fokus
Så ta vara på chansen. Jag har tänkt på en sak så sant som jag
Heter Bob, utan prickarna på o:et så blir vi Da Mob!

Gå KG! Visst men jag är mitt en kebab å jag tål kolesterol precis som
Tyson tål en jabb. Så Rooster får jag fråga en sak?
Kan du ordna oss ett gig på ett hambugerhak?

Vi rockar fett ,uh, Da Möb vi rockar fett
De grymmaste av grymma som ni nånsin sett
Vi rockar fett ,uh, Da Möb vi rockar fett

3. Så här e' Rooster, här e KG, här e' Bob, vi e' tre
Vi e' det fetaste bandet som ni nånsin kan se
Med de grymmaste 'rimesen', alltid redo för flow, utan ringsås? på tungorna
Så kör vi vår show

Vi rockar fett ,uh, Da Möb vi rockar fett
De grymmaste av grymma som ni nånsin sett
Vi rockar fett ,uh, Da Möb vi rockar fett

Vi rockar fett ,uh, Da Möb vi rockar fett
De grymmaste av grymma som ni nånsin sett
Vi rockar fett ,uh, Da Möb vi rockar

Vi Rockar Fett Übersetzung von M.b auf EnglischWe coats the fat ,uh, Da-furnished apartments we coats fat
The cruelest of cruel that you've ever seen
We coats the fat ,uh, Da-furnished apartments we coats fat

1. The name e' the Rooster, but call me Boss, my style, e' stable as
A rhodes colossus
Deliver, dominate, fill the measure with far
Fit the mic to buddy KG

Jag rocks hard, never measured
Every right is there in the danger zone for a KG-bite
Never harsh on my lard, my registry is another
Run the beatbox when the reels come to a stop

it's time for me to take the mic my name e' Bob
My hair e' is actually a full-time job. So mirror mirror
On the wall there, then say what terrible of the band is!

it coats the fat ,uh, Da-furnished apartments we coats fat
The cruelest of cruel that you've ever seen
We coats the fat ,uh, Da-furnished apartments we coats fat

2. A two a two some e' this thing on?
Rooster coats the ass of both of you, finally back
Missing of the mass born to create concern that a call from 'Hassan'

Se at me, look at me, do as Jan Johansen back in focus
So take the chance. I have thought of a thing so true as I
Named Bob, but the dots on the o:et we Da Mob!

go KG! Sure, but I'm in the middle of a kebab on the I tolerate the cholesterol just like
Tyson can withstand a jabb. So the Rooster may I ask one thing?
Can you arrange us a gig at a hambugerhak?

it coats the fat ,uh, Da-furnished apartments we coats fat
The cruelest of cruel that you've ever seen
We coats the fat ,uh, Da-furnished apartments we coats fat

3. So this e' the Rooster, here e KG, e' Bob, we e' three
We e' the fattest band as you ever can see
With the terrible of the 'rimesen', always ready to flow, without ringsås? on the wings
So we run our show

it coats the fat ,uh, Da-furnished apartments we coats fat
The cruelest of cruel that you've ever seen
We coats the fat ,uh, Da-furnished apartments we coats fat

it coats the fat ,uh, Da-furnished apartments we coats fat
The cruelest of cruel that you've ever seen
We coats the fat ,uh, Da-furnished apartments we coats

Neuesten Übersetzungen und Eingefügte Texte M.b

Das Album enthält den Song Vi Rockar Fett von M.b .
Sind Sie an anderen Übersetzungen der Songs auf dem Album interessiert ?

Auf der rechten Seite finden Sie die Liste der Songs in diesem Album enthalten, dessen Übersetzung nicht vorhanden ist Wenn Sie die Übersetzung eines dieser Songs wünschen, klicken Sie auf den entsprechenden Button. Wenn wir mindestens 3 Berichte für ein Lied erhalten, werden wir es aktivieren, um die Übersetzung in die Site einzufügen.
Name des SongsBerichteMöchten Sie die Übersetzung?
/3
Bis jetzt haben Sie Verbesserungen vorgenommen.
152
Übersetzungen von Songs
Danke!